Kjell Törmä-stipendiet

Kjell Törmä-stipendiet

Kiruna-Tidningens Kjell Törmä-stipendium inrättades av Tidningsföreningens styrelse som ett tack och en hyllning till Kjell Törmä för hans makalösa insats som ansvarig utgivare under 28 år, från tidningens grundande 1991 till och med utgivningsåret 2019. En journalistisk och publicistisk gärning som förmodligen saknar motstycke i Norrbottens mediehistoria.

Tanken med stipendiet är att det ska ges till en person som skildrat Kiruna och Kirunaborna på ett skickligt, träffsäkert och hoppingivande sätt, det vill säga i Kjells anda. Stipendiesumman är på 20 000 kronor. Stipendiet ska delas ut en gång per år vid fem tillfällen. Stipendiaterna utses av Tidningsföreningens styrelse i samråd med Kjell Törmä själv.

Mottagare av Kjell Törmä-stipendiet:

2020: Johan Ylitalo, fotograf
2021: Linnea Lundkvist, fotograf och mediekreatör
2022: Ann-Louice Abrahamsson, konstnär
2023: Lars Sjölund, fotograf och skribent

Kjell Törmä, ansvarig utgivare för Kiruna-Tidningen 1991-2019. Numera fotograf, författare och frilansjournalist.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial