Tidningsföreningen i Kiruna

Kiruna-Tidningen ges ut av Tidningsföreningen i Kiruna, som bildades 1991. Föreningens huvudsakliga syfte var att starta och driva en tidning för Kirunaborna, vilket vi också gjorde i december samma år.

Kiruna-Tidningen

Föreningen, liksom Kiruna-Tidningen, är religiöst och partipolitiskt obunden och öppen för alla intresserade, även för dem som inte har egna ambitioner att skriva, fotografera eller teckna för Kiruna-Tidningens räkning.
En viktig målsättning är att Kiruna-Tidningen ska erbjuda en ”scen att stå på” för dem som är intresserade av att publicera sig i någon form.
De enda i föreningen som får någon typ av ersättning är den fasta redaktionen samt den som sköter föreningens bokföring. Alla övriga jobbar helt ideellt. Däremot kan Tidningsföreningen betala kostnader för beställda arbeten.
En annan viktig målsättning som vuxit fram under åren är att vara en länk hem för utflyttade Kirunabor. Det visade sig nämligen ganska snart efter att tidningen började ges ut, att väldigt många utflyttade ville prenumerera på tidningen. I dag återfinns cirka hälften av de drygt 2.500 prenumeranterna utanför Kiruna kommun, spridda på många orter i Sverige och i viss mån även utomlands.

De regler och ambitioner som styr arbetet i övrigt finns i våra stadgar.

  1. Här kan du se vilka som är med i Tidningsföreningens styrelse.

Tidningsföreningen i Kiruna har organisationsnummer 897300-4784.

Medlemskap i Tidningsföreningen i Kiruna:
Att bli medlem kostar 50 kronor per år för studerande, arbetslösa och pensionärer. 100 kronor för övriga. Beloppet sätts in på Plusgirokonto 96 89 67-0. Skriv namn, adress och ”medlemsavgift” i meddelanderutan. Om du vill ha ett inbetalningskort – hör av dig till oss, så kommer det ett med posten.

Bild från 1991

med några av tidningens medarbetare. Från vänster: Olle Hultin, Annika Wallsson, Kjell Törmä, Lars Johansson, Bo-Anders Johansson, Erik Norberg och Stefan Keisu. Sittande: Pia Lindberg. Foto: Kenneth Paulsson

En årsprenumeration på KirunaTidningen kan du skaffa dig när som helst under året. Den gäller i tio nummer framåt (under juli och augusti gör vi ett sommaruppehåll.)
En prenumeration på KirunaTidningen är också en bra present. Vi har både grattiskort och julklappskort, så varför inte ge bort den i gåva? Det har blivit en storsäljare genom åren och brukar vara en mycket uppskattad present.

som gåva eller till dig själv

Kontakta oss

Kiruna-Tidningens redaktion.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial